Jana Svobodová


Služby

Schopnosti a zkušenosti našich odborníků jim umožňují poskytovat komplexní poradenství ve všech otázkách obchodního a finančního práva, se zaměřením na právní oblasti důležité pro podnikatelské subjekty. Nedílnou součástí poradenských služeb je rovněž asistence v souvisejících záležitostech z oblasti občanského, pracovního či trestního práva.


Specializace

Naše  kancelář poskytuje poradenské služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu naše  kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam jako obecný zmocněnec.

Poskytované poradenské  služby

Odborným pracovníkům naší kanceláře je k dispozici administrativní personál s vybavením, které umožňuje zajistit veškeré služby potřebné k řádnému výkonu poradenskké  zákonné praxe na špičkové úrovni. Samozřejmostí při poskytování poradenských  služeb je využívání obsáhlého knihovního a dokumentačního fondu kanceláře, který je pravidelně doplňován nejnovějšími tituly z tuzemské i zahraniční odborné literatury.