Jana Svobodová


O naší nabízené službě pro firmy

Služba Zprostředkování stavebních zakázek slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro registrované firmy. Poptávkou se rozumí dodání stavební zakázky  od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele ,zhotovitele zboží a služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané registrované firmy a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce,další navázaná spolupráce spojena se stavebními  zakázky a další učiněné kroky jsou odlišné dle zvolené etapy námi nabízených služeb.Klientovy budou poskytnuty služby dle jeho zvolené etapy ,které jsou jednotlivě rozepsané ve zprostředkovatelské smlouvě. Naše práce je zpoplatněna a to dle zvolené etapy .Veškerá spolupráce se řídí dle obchodního zákoníku následně (uzavřena v souladu s ustanovením § 642 a násl.  zákona č513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpis)